Krásy Izraele a Palestiny - sváteční okruh - ZRUŠENO


Poznávací okruh po nejzajímavějších místech biblické země.

S poutavým českým výkladem.

Využijte vánočních prázdnin pro nové zážitky.

Termín: 27. 12. 2021 - 3. 1. 2022  

Cena: 27 900 Kč

 

Zájezd byl kvůli přísným podmínkám vstupu do Izraele zrušen. 
Vstup je umožněn pouze plně očkovaným osobám, od posledního očkování nesmí uplynout více než 6 měsíců. Pokud je doba delší, je nutná třetí dávka očkování. (V ČR zatím těžko realizovatelné).
Před cestou nutný PCR test, další PCR test a serologický test je povinný na letišti v Tel Avivu (cena cca 65 USD). 

Program:

27. 12. 2021 -  pondělí

Odlet z Prahy se společností El Al v 11:45, přílet do Tel Avivu v 16:25. Odjezd do Betléma, ubytování v příjemném hotelu White Diamond 3* poblíž historického centra. Večeře a nocleh.

 

28. 12. - úterý

Po snídani  odjezd na Pastýřská pole v Bet Sahur, místo úzce spojené s vánočním příběhem z Lukášova evangelia. Přejezd do Betléma, procházka starým Betlémem, při které navštívíme Mléčnou jeskyni, náměstí Jesliček s vánočním stromem a následně chrám Narození Páně s Betlémskou hvězdou. Chrám byl založen již ve 4. století a je nejstarší nepřetržitě funkční stavbou křesťanského světa. Prohldéneme si také vedlejší katolický kostel sv. Kateřiny. Oběd v restauraci U sv. Jiří v Betlémě, palestinské menu. Po obědě odjedeme do Jericha, nejstaršího a nejníže položeného města naší planety s bohatou historií. Okružní jízda městem, výhled na horu Pokušení a archeologické naleziště Tel as Sultan, pahorek ukrývající 23 kulturních vrstev starých civilizací. Návrat do Betléma. Po večeři fakultativní cca dvouhodinový okruh osvětleným večerním Jeruzalémem kolem hradeb města a významných staveb. Nocleh v hotelu. 

 

29. 12. - středa

Po snídani odjezd do Jeruzaléma, návštěva Chrámové hory s mešitou al-Aksa a Dómem na skále. (Interiéry muslimských svatyní jsou však turistům nepřístupné.) Z Chrámové hory projdeme na Křížovou cestu a podél jejích zastavení budeme pokračovat až do chrámu Božího hrobu, který si důkladně prohlédneme. Volno v Křesťanské čtvrti na nákupy koření a suvenýrů. Přes Židovskou čtvrť a byzantskou obchodní třídu (cardo) přejdeme kolem Široké zdi k synagoze Hurva a dále ke Zdi nářků. Údolím Kedron projdeme k hrobu Panny Marie, do Getsemanské zahrady a chrámu Všech národů. Návrat do Betléma, večeře a nocleh. 

 

30. 12. - čtvrtek

Po snídani odjezd k Mrtvému moři. Kabinovou lanovkou vyjedeme na mohutnou pevnost Masadu, postavenou králem Herodem na útesu nad Mrtvým mořem. Prohlídka zbytků paláců, lázní, skladů, důmyslného systému rozvodu vody a opevnění. Masada se stala také místem posledního dramatického střetu židovských vzbouřenců a Římanů, kteří Masadu oblehli na jaře roku 73 n. l.  Koupání v léčivých vodách Mrtvého moře je možné celoročně, zastavení na vybavené pláži. Návrat do hotelu v Betlémě, večeře a nocleh.

 

31. 12. 2021 - pátek

Snídaně v hotelu, odjezd do Jeruzaléma na Sion, kde navštívíme místnost Poslední večeře Páně a symbolický hrob krále Davida. Cesta do Tel Avivu, okruh po bulvárech města, které jsou známé svou funckionalistickou meziválečnou architekturou. Zastávka v Jaffo, snad nejstarším přístavu světa. Procházka jeho historickou částí po stopách příběhů a legend. Setkáte se s faraónem Ramesem II., prorokem Jonášem, apoštolem Petrem, ale také s Napoleonem a svérázným tureckým guvernérem Abú Nabútem. Příjezd do Betléma, sváteční večeře a rozloučení se starým rokem. 

 

1. 1. 2022 - sobota

Po snídani odjezd z Betléma, cesta údolím Jordánu ke Galilejskému jezeru. Zastavení na křestním místě Jardenit na Jordánu. Podél Galilejského jezera pojedeme na horu Blahoslavenství, místo spojené s působením Ježíše Nazaretského. Návštěva pravoslavného kostela Dvanácti apoštolů v Kafarnaum. Odjezd do Nazaretu, prohlídka baziliky Zvěstování, velkolepé novodobé stavby vysvěcené v roce 1969. Procházka uličkami Nazaretu, ubytování v hotelu Dan Mary´s Well 4*, večeře a nocleh. Hotel leží v centru Nazaretu, nedaleko kostela sv. Gabriela a tradičního vánočního stromu.  

 

2. 1.  - neděle

Po snídani odjezd do Haify, návštěva zahrad víry Bahá´i včetně mauzolea duchovního otce náboženství Bába. Výhled na Haifu a daleké okolí. Další zastávkou bude město Akko na pobřeží Středozemního moře, kdysi centrum křižáckého Jeruzalémského království. Prohlídka středověké johanitské pevnosti objevené náhodně pod nánosy věků a procházka Starým Městem. Odpoleldne odjezd do Safedu, mystického města v horách Galileje spojeného se životy a učením známých kabalistů. Návštěva starých synagog a procházka uličkami s uměleckými galeriemi a obchody s judaiky. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.

 

3. 1.  - pondělí

Brzký transfer na letiště, odlet z Tel Avivu v 7:25, přílet do Prahy v 10:35. 

 

Cena: 27 900 Kč

 

 V ceně je zahrnuto: 

 • letecká doprava Praha - Tel Aviv - Praha včetně poplatků a tax
 • zavazadlo 23 kg, příruční zavazadlo 8 kg
 • autokarová doprava v Izraeli
 • 7 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v hotelích kategorie 3* a 4*
 • polopenze (snídaně a večeře)
 • vstupné uvedené v programu
 • doprovod českého odborného průvodce již z Prahy, doprovod místního průvodce dle zákona
 • pojištění klienta proti úpadku cestovní kanceláře

 

V ceně není zahrnuto:

 • obědy (se zastávkami na oběd je v programu počítáno)
 • nápoje po večeři v hotelích
 • spropitné ve výši 30 EUR (vybírá se na místě)
 • příplatek za jednolůžkový pokoj  5 900 Kč
 • cestovní pojištění České pojišťovny TURISTA 860 Kč nebo pojišťovny UNIQA za 344 Kč, připojištění na Covid 240 Kč.  Rozsah pojištění k nahlédnutí zde.

 

Další důležité informace:

 • výklad v českém jazyce během celého zájezdu
 • velikost skupiny maximálně 32 osob

 

Fakultativně lze na místě zakoupit:

 • panoramatický okruh večerním Jeruzalémem: 25 EUR


  Pokud cestujete sami a nechcete platit příplatek za jednolůžkový pokoj, budeme Vám hledat spolucestující(ho).

 

Aktualizace: 22. 5. 2021

POŘADATELEM ZÁJEZDU JE CESTOVNÍ KANCELÁŘ LUDMILA TVRDOŇOVÁ - TILIA, IČO 46949739


Přečtěte si také naše články o Izraeli a Palestině (autorka Ludmila Tvrdoňová, průvodkyně zájezdu):


Safed, mystické město v horách Izraele

Jeruzalém - unikátní hradby

Galilejské jezero

Mrtvé moře - živé moře

Pevnost Masada nad Mrtvým mořem

Prastaré Jericho

Golanské výšiny - oči Izraele

Betlém - město s bohatou biblickou tradicí

Izraelský národní park Bet Guvrin-Maresha zařazen na seznam kulturního dědictví UNESCO

Jordán - řeka spásy

Beit Še´arím - starověká židovská nekropole

Ostrůvek Rakouska v centru Jeruzaléma
 

 Vánoce v palestinském Betlémě

 Svatý oheň z JeruzalémaFotogalerie: © CK TILIA, Jana Alarid, Israeli Ministry of Tourism, Ing. Petr Mikovec, Ing. Radomír Polcar, Dreamstime.com 

Cestovní kancelář TILIA
U Hřiště 196/11,
625 00 Brno

Kontakty


Telefon:
530 311 708
Mobil:
602 851 313, 602 627 290
E-mail:
tilia@ck-tilia.cz

Další odkazy


 


Copyright © 2021 CK Tilia | Všechna práva vyhrazena | Created by SPWeb s.r.o.