Libanon - kolébka civilizací 2023

 

Vypravte se s námi za starověkými Féničany, vydejte se po stopách římského impéria, prvních křesťanských komunit, kalífů, křižáků a mamlúků. 
Poznejte historii vzniku samostatného Libanonu a jeho kulturní rozmanitost.

Termín: 23. 9. - 30. 9. 2023

Cena:  33 500 Kč

Zájezd je k 2. 5. 2023 vyprodán 

Zájezd, který se konal v květnu 2022, proběhl ke spokojenosti všech zúčastněných. Ekonomické problémy v zemi se cestovního ruchu nedotkly. Není proto důvod se cesty obávat.
 

Program:

23. 9. 2023 - sobota

Odlet z Prahy do Istanbulu v 18:10, přílet do Istanbulu ve 22:55.

 

24. 9. -  neděle

Odlet z Istanbulu v 00:45, přílet do Bejrútu v 02:35. Ubytování v  hotelu Casa d´Or 4* v centru města. Krátký nocleh, snídaně. Jízda podél pobřeží v Bejrútu, výhled na Holubí skálu, návštěva Národního muzea s cennými sbírkami, které demonstrují bohatou historii starověkého fénického národa. Projdeme se středem města, které dosud nese stopy bouřlivé historie posledních let. Budeme míjet honosné mešity, navštívíme maronitský kostel v bezprostřední blízkosti a přesvědčíme se o pestrosti složení obyvatelstva. Odpoledne se vypravíme do Beit ed Din, abychom navštívili velkolepý palác emíra Bašíra z konce 18. století, krásný příklad orientální architektury. Palác se stal letní rezidencí prezidenta Libanonské republiky.  Den zakončíme v  Deir El Qamar, který byl  v 19. století hlavním městem Emirátu Libanon, jež byl předchůdcem  dnešní Libanonské republiky.  Město si zachovalo starobylý ráz a je v něm několik  zajímavých historických staveb. Návrat do hotelu v Bejrútu. 

 

25. 9. - pondělí

Po snídani se vypravíme do nejstaršího fénického města Byblos (Džbail) ♣ , které bylo osídleno  již v době neolitu před 9000 lety. Na bohatém archeologickém nalezišti navštívíme fénické chrámy, římské divadlo, fénickou královskou nekropoli a také křižácký hrad. Současný Byblos (Džbail)  je velmi pěkné město s příjemnými uličkami a lákavými krámky.  Tripolis vzdálené 85 km od Bejrútu je druhým největším městem Libanonu a důležitým přístavem. Ve středověku se Tripolské hrabství stalo jedním z křižáckých států. Navštívíme křižáckou citadelu ‘Qal’at Saint-Gilles’ nad městem a budeme obdivovat středověkou mamlúckou architekturu, která se právě v Tripolisu zachovala ve velkém množství. Návrat do hotelu v Bejrútu.

 

26. 9. - úterý

Po snídani odjezd na jih od Bejrútu. První zastávkou bude komplex chrámů  fénického boha Ešmuna, který byl ve starověku populárním léčitelem a putovali k němu poutníci až z Kypru. Dále povede cesta do města Sidon (Saida) , jednoho z nejstarších fénických měst s bohatou historií. Návštěva křižáckého Mořského hradu z 13. století. Nedaleko hradu je zajímavá stavba Khan al Franj, karavanseráje ze 17. století, kterou navštívíme. Zavítáme také na starobylý sidonský súq (tržiště). Po obědě pokračuje cesta po jižním pobřeží až do města Tyru (Sour) ♣. Zde navštívíme archeologický park Al Bass se zbytky staveb z římského a byzantského období (monumentální oblouk, kolosální hipodrom, nekropole). Tyr byl nejdůležitějším fénickým městem a zachovalé stavby to dosvědčují. Návrat do hotelu v Bejrútu. 

 

27. 9. - středa

Po snídani zamíříme na sever od Bejrútu, kde se nad řekou Nahr al Kalb (starověká řeka Lycus) nacházejí pamětní stély. Je to skupina více než 20 nápisů a skalních reliéfů vytesaných do vápencových skal dobyvateli od egyptských faraonů až po francouzské a britské generály z doby poměrně nedávné. Cesta pokračuje do Horského Libanonu, kde navštívíme jednu z  oblíbených turistických atrakcí - jeskynní komplex Džajta. Dvoupatrová jeskyně má bohatou barevnou krápníkovou výzdobu. Na závěr čeká návštěvníky pohádková plavba po podzemním jezeru. Cesta pokračuje až k římským chrámům  ve Fakra. Na místě fénického náboženského centra vyrostly později řecké a římské stavby, které se zachovaly v překvapivě dobrém stavu. Na závěr dne navštívíme známé křesťanského poutní místo Harissa s katedrálou Panny Marie Libanonské, která je patronkou země. Za dobrého počasí se odtud nabízejí úchvatné výhledy na Středozemní moře a Bejrút.  Návrat do hotelu v Bejrútu.

 

28. 9. - čtvrtek

Po snídani vyjedeme z Bejrútu do Baalbeku. První zastávkou na cestě bude Andžar ♣, zcela unikátní opevněné město vybudované v 8. století ummájovskými kalífy vládnoucími z Damašku. Přes údolí Bikáa přijedeme do Baalbeku ♣, kde budete doslova žasnout nad zachovalými stavbami z římského období. Kolosální Jupiterův chrám s obřími sloupy, bohatě zdobený Bakchův chrám a  oválný chrám bohyně Venuše ohromí každého návštěvníka. Údolí Bikáa je krásnou a úrodnou vinařskou oblastí. Chladné zimy s dostatkem sněhu, suchá a horká léta s ranními mlhami vytvářejí ideální podmínky pro pěstování mnoha odrůd vinné révy. Navštívíme vinařský závod Ksara, kde se vyrábějí vynikající vína a arak. Výklad s ochutnávkou vín. Posilněni na zpáteční cestu se vydáme zpět do Bejrútu.

29. 9. - pátek

Po snídani odjezd do Posvátného  údolí Kadíša ♣ , jednoho z nejstarších křesťanských osídlení. V horském terénu mezi rozeklanými skalami najdeme staré kláštery, poustevny a malebné vesnice. Klášter svatého Antonína z Qožája, situovaný ve výšce 950 m n. m., byl postaven již ve 4. století. Jeho součástí je zajímavé muzeum, které si prohlédneme. Poté budeme pokračovat k rezervaci libanonských cedrů nazvané  Cedry našeho Pána ♣(Cedar of God Forest). Ve vesnici Bšarré navštívíme bývalý klášter, kde je pohřben Chalíl Džibrán, libanonský básník, spisovatel, filosof a umělec. Jeho díla byla přeložena do mnoha světových jazyků včetně češtiny. Návrat do Bejrútu. Krátký nocleh.

 

30. 9. - sobota

Odlet Z Bejrútu v 10:05, přílet do Istanbulu ve 12:05, odlet do Prahy v 16:45, přílet do Prahy v 17:20.

 

Pozn.: ♣ památky zapsané na listině UNESCO

 


Cena:  33 500 Kč

 

V ceně je zahrnuto:

 • Letecká doprava Praha - Istanbul - Bejrút - Istanbul - Praha -  let s jedním přestupem s Turkish Airlines
 • Zavazadla 23 kg + 8 kg
 • Autokarová doprava v Libanonu
 • 7 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v hotelu 4*
 • 6 x snídaně
 • Doprovod kvalifikovaného českého průvodce po celou dobu zájezdu, doprovod libanonského průvodce dle zákona
 • Vstupné uvedené v programu
 • Zajištění vstupního víza
 • Pojištění klienta proti úpadku cestovní kanceláře


V ceně zájezdu není zahrnuto:

 • Obědy
 • Večeře - možno objednat za příplatek 25 USD za jednu večeři o třech chodech nebo se stravovat v restauracích/jídelnách v okolí hotelu za podobné ceny
 • Spropitné ve výši  40 USD (vybírá se na místě)
 • Příplatek za jednolůžkový pokoj 5 500 Kč
 • Cestovní pojištění: rádi sjednáme a doporučíme 
 • PCR testy

 

Další důležité informace:

 • Víza zajistí libanonská cestovní kancelář, pas musí být platný ještě 6 měsíců po vstupu do Libanonu, v pase nesmějí být razítka z Izraele (ta se již delší dobu nedávají, místo nich je jen lístek s razítkem), ale ani z hraničních přechodů v Jordánsku a Egyptě, kterými se vstupuje do Izraele. 

 

Aktuální podmínky vstupu dle Ministerstva zahraničních věcí ČR

 

Přečtěte si také článek Libanon a Féničané - autorka Ludmila Tvrdoňová, průvodkyně zájezdu

 

Aktualizace: 2. 5. 2023

 Foto © Dreamstime.com, Ing. Radomír Polcar, Tilia

Cestovní kancelář TILIA
U Hřiště 196/11,
625 00 Brno

Kontakty


Telefon:
530 311 708
Mobil:
602 851 313, 602 627 290
E-mail:
tilia@ck-tilia.cz

Další odkazy


 


Copyright © 2022 CK Tilia | Všechna práva vyhrazena | Created by SPWeb s.r.o.