Krásy Jordánska, Izraele a Palestiny 2023

Nový velký okruh pro nejzajímavějších místech Blízkého východu. 
S poutavým českým výkladem.

Bez nočních letů a zbytečných přejezdů hranic. 

Termín: 18. 10. - 28. 10. 2023

Cena: 45 500 Kč

Zájezd je k 21. 4. 2023 vyprodán. 
Další budeme pořádat až v roce 2024.

Program zájezdu:

18. 10. 2023 - středa

Odlet z Prahy se společností Turkish Airlines ve 13:55, přestup v Istanbulu, přílet do Ammánu ve 23:30. Jídlo a nápoje na palubě letadel. Zavazadla jsou odbavena v Praze do Ammánu. Ubytování v Ammánu ve 4* hotelu v centru města 

19. 10. - čtvrtek

Po snídani prohlídka Ammánu. Návštěva Citadely s výhledem na město, chrám boha Herkula, ummájovský palác. Procházka centrem starého Ammánu. Odjezd k Mrtvému moři. Oběd v hotelu Holiday Inn 5* s přístupem na vybavenou pláž a do bazénů. Po koupání a odpočinku odjezd do Wadi Musa. Ubytování ve 3* hotelu nedaleko vstupu do Petry.

20. 10. - pátek

Snídaně v hotelu, celodenní prohlídka skalního města Petry vytesaného do růžových pískovců tajemným národem Nabatejců. Petra patří právem mezi novodobé divy světa. Podél Kamenů duchů a hrobek vznešených rodin sestoupíme úzkým kaňonem Siq, který sloužil jako posvátná stezka, až k nabatejské Pokladnici. Budeme pokračovat ke Královským hrobkám a do chrámového okrsku. Zdatnější mohou podniknout 45minutový výstup k monumentu Ad Deir nebo na nabatejské obětiště. Dopolední program v doprovodu průvodců, odpoledne volno na vlastní poznávání dle zájmu. Večeře a nocleh v hotelu ve Wadi Musa (cca 250 m od východu z Petry).

21. 10. - sobota

Snídaně, prohlídka krásného nového muzea s archeologickými nálezy, které ještě umocní předchozí návštěvu Petry. Odjezd do Wadi Rum, krajiny barevných písků a skal, krajiny beduínů s poutavou historií. Seznámíme se s dobrodružným životem Lawrence z Arábie i s předislámskými kmeny, které Wadi Rum procházely a zanechaly zde tajemné nápisy. Dvouhodinové safari v terénních vozech s několika zastávkami, návštěva beduínského stanu. Po pouštním dobrodružství se vydáme do Akaby u Rudého moře. Ubytujeme se ve 3* hotelu a po večeři se projdeme večerním městěm a jeho rušnými tržišti.

22. 10. - neděle

Po snídani odjezd na hranici a přechod do Izraele. Přestup do izraelského autobusu, okružní jízda Eilatem, nejjižnějším izraelským městem na pobřeží Rudého moře. Údolím Arava pokračuje cesta až k místům, kde stávala hříšná biblická města Sodoma a Gomora. Příjezd k Mtvému moři. Na pevnost Masada na vysokém útesu nad mořem vyjedeme kabinovou lanovkou a prohlédneme si rezidenci krále Heroda Velikého, která byla vybudována v 1. století př. n. l. jako luxusní opevněné a nedobytné sídlo. Pevnost byla svědkem boje židovských vzbouřenců proti Římanům v roce 73. Odjezd do Jericha, nejstaršího a nejníže položeného města naší planety. Okruh městem, výhled na horu Pokušení, návštěva Hišámova paláce, který dal vystavět v polovině 8. století kalíf Hišám vládnoucí z Damašku. V roce 2021 zde byla zpřístupněna jedna z největších mozaik na světě, která tuto památku rané islámské architektury zdobila. Příjezd do Betléma, ubytování ve 3* hotelu. Večeře a nocleh.

23. 10. - pondělí

Snídaně v hotelu, odjezd do Jeruzaléma. Návštěva Chrámové hory s mešitou al Aksa a Dómem na skále. (Pouze exteriéry, do svatyní není turistům vstup povolen.) Západní zeď (Zeď nářků), poslední pozůstatek židovského Chrámu. Podél zastavení Křížové cesty budeme pokračovat až do chrámu Božího hrobu. Po prohlídce chrámu volno v Křesťanské čtvrti na nákupy koření a suvenýrů. Přes Židovskou čtvrť a byzantské Cardo přejdeme na Sion, kde navštívíme symbolický hrob krále Davida a místnost Poslední večeře Páně. Den v Jeruzalémě završíme návštěvou Getsemanské zahrady s chrámem Všech národů. Návrat do Betléma, večeře a nocleh v hotelu. 

24. 10. - úterý

Snídaně, odjezd do Hebronu, cílem budou hrobky Patriarchů, kde je pohřben praotec Abrahám s ženou Sárou, Izák a Rebeka a Jákob a Lea. Místo je svaté pro všechna tři monoteistická náboženství. Na zpáteční cestě zastavení v Herodionu, pevnosti a paláci vystavěném králem Herodem Velikým. V roce 2008 se na Herodionu našla domnělá Herodova hrobka. Nově bylo zpřístupněno soukromé Herodovo divadlo. Je možno též projít podzemními chodbami vybudovanými židovskými vzbouřenci ve válce proti Římanům ve 2. st. n. l. Návrat do Betléma, procházka starým městem do chrámu Narození Páně a Mléčné jeskyně. Večeře a nocleh v Betlémě. 

25. 10. - středa

Po snídani cesta do Tel Avivu, okruh po bulvárech města, které jsou známé svou funkcionalistickou meziválečnou architekturou. Zastávka v Jaffě, snad nejstarším přístavu světa. Procházka jeho historickou částí po stopách příběhů a legend. Další zastávkou bude Caesarea Přímořská, město a přístav vybudované v 1. st. př. n. l. králem Herodem. Caesarea je lákavým cílem turistů a místních návštěvníků. Navštívíme antické divadlo, ruiny Herodova paláce na útesu, hipodrom a úžasné muzeum v bývalém přístavu, kde se přeneseme do dávné minulosti za pomoci vizuální prezentace. Odjezd do Nazaretu, ubytování a večeře ve 4* hotelu. 

26. 10. - čtvrtek

Snídaně, cesta ke Galilejskému jezeru, návštěva křestního místa Jardenit na řece Jordánu. Výjezd na horu Blahoslavenství, místo spojené s působením Ježíše Nazaretského v Galileji. Kostel Blahoslavenství z r. 1938 a výhled na jezero. Cesta do Safedu, malebného města v horách Galileje spojeného se životy známých židovských mystiků a jejich učení - kabaly. Návštěva starých synagog a procházka uličkami s uměleckými galeriemi a obchody s judaiky. Výlet na Golanské výšiny, zastavení v národním parku Baniyas pod horou Hermon u pramenů řeky Jordánu. Návrat do Nazaretu, cestou zastavení v pravoslavném kostele Dvanácti apoštolů v Kafarnaum. Kostel na břehu Galilejského jezera  je vyzdoben nádhernými freskami. Návrat do Nazaretu, večeře a nocleh v hotelu.

27. 10. - pátek

Po snídani odjezd do Haify, návštěva zahrad víry Bahá´i se vstupem do mauzolea zakladatele učení. Odjezd do města Akko na pobřeží Středozemního moře, ve středověku centra křižáckého Jeruzalémského království. Prohlídka středověké johanitské pevnosti objevené náhodně pod nánosy věků a procházka Starým Městem. Navštívíme též únikový tunel vybudovaný templáři a projdeme se po hradbách. Návrat do Nazaretu, prohlídka mariánské baziliky Zvěstování, zajímavé brutalistní stavby vysvěcené v roce 1969. Okruh historickým Nazaretem kolem dalších památek. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.

28. 10. - sobota

Po snídani transfer na letiště v Tel Avivu, odlet ve 12:05, přílet do Istanbulu ve 14:30, odlet do Prahy v 16:45, přílet do Prahy v 17:20. Zavazadla jsou odbavena v Tel Avivu přímo do Prahy. Jídlo a nápoje na palubě letadel. 

Cena: 45 900 Kč

Sleva 1000 Kč na osobu pro rezervace provedené do 30. 6. 2023

 

V ceně zájezdu je zahrnuto:
 • letecká dopravba Praha - Istanbul - Ammán - Tel Aviv - Istanbul - Praha s leteckou společností Turkish Airlines (Turkish Airlines mají jednu z nejlepších ekonomických tříd v Evropě, jsou výborným společníkem na cestách do Ameriky, Afriky či Asie. Rovněž jsou v prestižní anketě SKYTRAX nejlepšími aerolinkami Evropy šestkrát po sobě.)
 • zavazadlo 30 kg, příruční zavazadlo 8 kg
 • autokarová doprava v Jordánsku, Izraeli a Palestině
 • 10 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v hotelích kategorie 3* a 4*
 • polopenze - snídaně a večeře podle programu
 • 1 x oběd u Mrtvého moře v Jordánsku
 • veškeré vstupné uvedené v programu včetně vstupu do Petry
 • hraniční poplatky při odjezdu z Jordánska do Izraele
 • jordánské vstupní vízum, s Izraelem není vízová povinnost
 • pojištění klienta pro případ úpadku cestovní kanceláře
V ceně zájezdu není zahrnuto:
 • obědy (se zastávkami na oběd je v programu počítáno)
 • nápoje po večeři v hotelích
 • příplatek za jednolůžkový pokoj 10 600 Kč
 • cestovní pojištění *
 • místní poplatky, které nemohou být zahrnuty do ceny zájezdu (spropitné) ve výši 40 EUR nebo 43 USD na osobu - vybírá se na místě

* Nabízíme výhodné cestovní pojištění Uniqa nk15S za 1397 Kč na osobu a zájezd včetně připojištění na Covid

Další důležité informace:
 • výklad v českém jazyce během celého zájezdu, zájezd vede Ludmila Tvrdoňová
 • velikost skupiny max. 28 osob
 • zájezd není vhodný pro osoby, které nezvládnou bez pomoci výstup z autobusu a nástup do autobusu, nemohou překonávat schody a mají problémy s delší chůzí. Pro běžného turistu je však zájezd naprosto pohodový
 • pořadí navštívených míst může být upraveno dle aktuální situace
 • zájezd je bez nočních přeletů

 

Pořadatelem zájezdu je cestovní kancelář TILIA - Ludmila Tvrdoňová, IČO 46949739

Aktualizace: 22. 2. 2023

Fotogalerie: © CK Tilia, Dreamstime 

 Fotogalerie

Cestovní kancelář TILIA
U Hřiště 196/11,
625 00 Brno

Kontakty


Telefon:
530 311 708
Mobil:
602 851 313, 602 627 290
E-mail:
tilia@ck-tilia.cz

Další odkazy


 


Copyright © 2022 CK Tilia | Všechna práva vyhrazena | Created by SPWeb s.r.o.