CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ


Pro minimalizaci rizik, které Vás na cestách mohou potkat, Vám nabízíme výhodné cestovní pojištění Pojišťovny UNIQA nebo Generali České pojišťovny.

Cestovní pojištění zahrnuje pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek podle sjednaného tarifu pojištění a tomu odpovídající sazby dle tabulek.

 

Pro sjednání pojištění je třeba znát:

  • jméno
  • příjmení
  • datum narození pojištěného
  • navštívený stát
  • počátek pojištění
  • konec pojištění

A. Pojišťovna UNIQA


UNIQA Basic
Komplet se stornem zájezdu - sazba K5S

Druhy pojištění, pojistné částky (dále jen PČ)/Tarif pojištění K5S PČ v Kč
Pojištění léčebných výloh  5 000 000
Pojištění asistenčních služeb 5 000 000
Léčebné výlohy a asistenční služby - maximální plnění 5 000 000
Součástí plnění asistenčních služeb jsou:  
- náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000
- náklady na vyslání opatrovníka 100 000
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100 000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000
- zachraňovací náklady    1 500 000
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu    150 000 
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu    300 000 
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (1 den)            300
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000
Připojištění zavazadel - celkem (5 000 Kč za kus max.)       15 000 
Pojištění stornovacích poplatků, 80 % stornopoplatků max.      15 000
Pojištění náhrady dovolené      15 000
Připojištění na COVID-19  
Připojištění na COVID-19 - ubytování v zahraničí při karanténě 10 000
Připojištění na COVID-19 - náhradní doprava zpět z Evropy 10 000
Připojištění na COVID-1- náhradní doprava zpět z mimoevropských zemí 20 000
DENNÍ SAZBY POJIŠTĚNÍ
Sazba pojistného pro oblast EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 30 Kč à osoba a den
Sazba pojistného OSTATNÍ STÁTY SVĚTA 52 Kč à osoba a den
Připojištění na COVID-19 EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 30 Kč à osoba a den
Připojištění na COVID-19 OSTATNÍ STÁTY SVĚTA 61 Kč à osoba a den

 

UNIQA Exclusiv
Komplet se stornem zájezdu - sazba K6S

Druhy pojištění, pojistné částky (dále jen PČ)/Tarif pojištění K5S PČ v Kč
Pojištění léčebných výloh  6 000 000
Pojištění asistenčních služeb 6 000 000
Léčebné výlohy a asistenční služby - maximální plnění 6 000 000
Součástí plnění asistenčních služeb jsou:  
- náklady na repatriaci pojištěného 6 000 000
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 6 000 000
- náklady na vyslání opatrovníka 120 000
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 120 000
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 120 000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 120 000
- zachraňovací náklady    1 800 000
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 120 000
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 120 000
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu    180 000 
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu    300 000 
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (1 den)            450
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 3 000 000
Připojištění zavazadel - celkem (10 000 Kč za kus max.)       25 000 
Pojištění stornovacích poplatků, 80 % stornopoplatků max.      30 000
Pojištění náhrady dovolené      20 000
Připojištění na COVID-19  
Připojištění na COVID-19 - ubytování v zahraničí při karanténě 10 000
Připojištění na COVID-19 - náhradní doprava zpět z Evropy 10 000
Připojištění na COVID-1- náhradní doprava zpět z mimoevropských zemí 20 000
DENNÍ SAZBY POJIŠTĚNÍ
Sazba pojistného pro oblast EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 43 Kč à osoba a den 
Sazba pojistného OSTATNÍ STÁTY SVĚTA 72 Kč à osoba a den
Připojištění na COVID-19 EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 30 Kč à osoba a den
Připojištění na COVID-19 OSTATNÍ STÁTY SVĚTA 61 Kč à osoba a den


  

UNIQA EXCLUSIV
Komplet se stornem zájezdu - sazba K7S

Druhy pojištění, pojistné částky (dále jen PČ)/Tarif pojištění K5S PČ v Kč
Pojištění léčebných výloh  7 000 000
Pojištění asistenčních služeb 7 000 000
Léčebné výlohy a asistenční služby - maximální plnění 7 000 000
Součástí plnění asistenčních služeb jsou:  
- náklady na repatriaci pojištěného 7 000 000
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 7 000 000
- náklady na vyslání opatrovníka 140 000
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 140 000
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 140 000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 140 000
- zachraňovací náklady    2 100 000
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 140 000
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 140 000
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu    300 000 
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu    600 000 
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (1 den)            600
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000
Připojištění zavazadel - celkem (20 000 Kč za kus max.)       40 000 
Pojištění stornovacích poplatků, 80 % stornopoplatků max.      60 000
Pojištění náhrady dovolené      40 000
Připojištění na COVID-19  
u této sazby nelze sjednat  
   
Sazba pojistného pro oblast EVROPA + Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko 63 Kč à osoba a den 
Sazba pojistného OSTATNÍ STÁTY SVĚTA 105 Kč à osoba a den

 

 

Generali Česká pojišťovna - pojištění TURISTA - paušál 

Druhy pojištění, pojistné částky 
Léčebné výlohy 6 000 000
Zubní ošetření      20 000
Zhotovení ortéz      20 000
Oprava zubních protéz        2 000
Opatrovník - doprava, ubytování, strava      30 000
Ztráta cestovních dokladů        5 000
Zmeškání odjezdu        5 000
Náklady při zpoždění odjezdu        5 000
Odškodnění při únosu      20 000
Zprostředkování finanční pomoci    100 000
Zásah horské služby    500 000
Nezbytné léčení úrazu      20 000
Trvalé následky úrazu 200 000
Smrt úrazem    100 000 
Odpovědnost na zdraví    2 000 000
Odpovědnost na věci       1 000 000
Finanční škoda 500 000
Pojištění zavazadel 5 000
Zpoždění zavazadel     500 000
Právní ochrana       200 000
Pojištění stornovacích poplatků - 80 % maximálně do výše     100 000
 
Sazba pojistného pro oblast CELÝ SVĚT 860 Kč za osobu a pobyt do 60 dnů 

 

Otázky a odpovědi  k pojištění Uniqa v souvislosti s COVID-19

  1. Léčebné výlohy - budou krýt vše jako doposud? Vztahují se i na léčbu COVID-19

Léčebné výlohy cestovního pojištění do zahraničí od pojišťovny Uniqa kryjí onemocnění Covidem-19 v plném rozsahu (včetně asistence, hospitalizace, medikace, případě i repatriace pacienta do ČR.) To vše s jedinou výjimkou: krytí se nevztahuje na státy/oblasti, do nichž  není doporučeno cestovat podle aktuálních informací na webu Ministerstva zahraničních věcí (MZV). Ty jsou každodenně upravovány podle současné situace. Pokud by klient jel do nedoporučené oblasti, nemůže počítat s tím, že jeho cestovní pojištění Uniqa je platné. Pokud je země v tzv. "semaforu" vyznačena červeně, jsou z krytí vyloučeny všechny situace v souvislosti s koronavirem. Stejně tak nelze vycestovat do oblastí, kam lokální autorita zakáže možnost vstupu. Pokud dojde k vyhlášení "nedoporučení" až v době pobytu, tedy nikoliv v okamžiku vycestování, cestovní pojištění platné je a vztahuje se i na Covid 19. Klient je ovšem povinen řídit se místními nařízeními a dodržovat všechna místní opatření.

  1. Co dělat v případě uvíznutí v karanténě

V případě, že klient mohl v souladu s opatřeními vycestovat do zahraničí a uvíznul v karanténě z důvodu pandemie koronaviru a lokálních opatření (a neměl prokazatelně možnost se navrátit doČR), platí následující pravidla:

- pojišťovna Uniqa prodlouží zdarma pojištění všem, kdo se z důvodu karantény nemohou vrátit do ČR v původně plánovaném termínu, a to za předpokladu, že neměli jinou možnost návratu. Cestovní pojištění je platné až do chvíle, kdy návrat bude možný.

- cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na ušlou mzdu (ušlý zisk), náklady na ubytování a s ním spojené náklady, náhradní letenky apod. (ZDE JE VŠAK MOŽNOST PŘIPOJIŠTĚNÍ viz dále)

- zákazník musí prokázat, že se nedostal svým pobytem do rozporu s opatřeními týkajícími se cestování, a to jak českými, tak místními.

  1. Na co se vztahuje pojištění storna? Bude platit storno i v případě, že by někdo dostal Covid-19 nebo se třeba ocitl v lékařem/hygienou nařízené karanténě?

Pojištění na storna se vztahuje především na zdravotní problémy dotyčného klienta, případně nejbližších rodinných příslušníků. Dále na nenadálé situace v rodině, jako je úmrtí, závažné operace (i zvířete, které mělo cestovat s turistou), nutná účast v soudním stání, nesložení maturitní a podobné zkoušky plus tzv. vztahové vážné situace, jako je zrušení svatby, rozvodové řízení apod. Onemocnění Covidem-19 je důvodem pro uplatnění storna, karanténa (i nařízená) bez potvrzené diagnózy nikoliv.

  1. Jak funguje asistenční služba?

V případě pojistné události v zahraničí je klientům k dispozici 24/7 asistenční služba Uniqa. Doporučujeme nyní ještě důrazněji než za normálních podmínek konzultovat s ní každý případ nouze. Zároveň je ovšem třeba vzít na vědomí, že rozsah asistenčních služeb může být v místě pobytu omezen s ohledem na místní pravidla o možnostech volného pohybu, cestování a poskytování služeb.

 

Rozsah připojištění pro případ COVID-19 - pojišťovna UNIQA

Připojištění lze sjednat pouze pro pojištěné osoby, které si sjednaly pojištění Uniqa. Připojištění nelze sjednávat k pojištění jiných pojišťoven.

Pojistitel uhradí na rámec VPP následující náklady v souvislosti s pandemií/epidemií:

1.
Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény:
- v případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- v případě preventivní karantény nařízené oprávněným místním orgánem

Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 či jiné pandemie/epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů, a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování a je plněno maximálně do doby ukončení karantény.

2.
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě
- karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem

Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie/epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů, a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické třídě.

3.
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- rozšiřuje pojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR ještě před odjezdem  nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby.

Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného pojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.

4.
Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět.)


PREVENTIVNÍ DOMÁCÍ KARANTÉNA NEBO UZAVŘENÍ HRANIC (PŘÍPADNĚ ZÁKAZ CESTOVÁNÍ NEBO VSTUPU DO CÍLOVÉ OBLASTI) NAŘÍZENÍM OPRÁVNĚNÉHO ORGÁNU NENÍ PŘEDMĚTEM POJIŠTĚNÍ.

 

Generali Česká pojišťovna - informace a rady pro cestovatele

Pobyt v zahraničí a situace spojená s onemocněním COVID-19

Cestovní pojištění v souvislosti s onemocněním COVID-19 hradí náklady spojené s léčbou pouze za předpokladu, že k nákaze došlo v zahraničí v tzv. bezproblémové lokalitě. Jde tedy o místo, kam Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV ČR) nevydalo varování nebo doporučení necestovat z důvodu onemocnění COVID-19.

V lokalitě, kam MZV ČR vydalo varování nebo doporučení necestovat i nadále pojištění léčebných výloh (a všechna ostatní pojištění) kryjí ostatní situace, které se netýkají nákazy onemocnění COVID-19, a to v rozsahu pojistných podmínek.

Kdy nelze cestovní pojištění uplatnit?

V případě vycestování do lokality, kam MZV ČR vydalo varování nebo doporučení necestovat, se cestovní pojištění nevztahuje na škodní události, které nastaly v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Taková cesta do dané země či regionu/provincie je tzv. na vlastní nebezpečí. Doporučujeme se takovému jednání vyhnout. Náklady na léčbu, hospitalizaci atd. si za těchto okolností bude muset cestovatel hradit z vlastních zdrojů.
Pokud se klient v zahraničí ocitne v nařízené karanténě z preventivních důvodů nebo bude muset podstoupit preventivní test (nebude prokázáno onemocnění COVID-19), pak takové náklady pojišťovna v rámci cestovního pojištění nehradí, stejně tak jako spolucestujícím osobám, u kterých nebude onemocnění prokázáno.

Pojištění storno cesty - nenastoupení na cestu z důvodu obavy z onemocnění COVID-19

Samotná obava uz nákazy onemocněním COVID-19 v zemích či oblastech, do kterých nebylo vydáno varování nebo doporučení necestovat, není důvodem pro vznik pojistné události. Pojištění stornovacích poplatků nelze v tomto případě uplatnit.

Když onemocním COVID-19 v zemi, pro kterou MZV ČR nevydalo varování nebo doporučení necestovat, jak mi pomůže cestovní pojištění?

V takovém případě hradí Generali Česká pojišťonva veškeré náklady, které s léčbou onemocnění COVID-19 v dané zemi nebo lokalitě vzniknou. Toto riziko za výše zmíněných podmínek naše pojištění léčebných výloh a dalších pojištění zcela kryje.

Co když se mi stane něco v místě, kam MZV ČR doporučuje necestovat, ale nesouvisí to s COVID-19?

Pro tyto případy cestovní pojištění náklady kryje. Příkladem může být situace, když si v zemi, kam se nedoporučuje cestovat, zlomíte nohu.

 

 

Aktualizace: 13. 01. 2021

Cestovní kancelář TILIA
U Hřiště 196/11,
625 00 Brno

Kontakty


Telefon:
530 311 708
Mobil:
602 851 313, 602 627 290
E-mail:
tilia@ck-tilia.cz

Další odkazy


 


Copyright © 2021 CK Tilia | Všechna práva vyhrazena | Created by SPWeb s.r.o.