Biblická hora Nebo, město mozaiek Madaba a Ammán - Jordánsko

Výlet z hotelů u Mrtvého moře v Jordánsku

 

Hora Nebo
Na horu Nebo vystoupil Mojžíš z Moábských pustin, Hospodin mu ukázal celou zemi, do které mu však nebylo souzeno vstoupit. Zemřel Mojžíš na hoře Nebo a nikdo až dodnes nezná jeho hrob.
Poslední dny Mojžíše jsou popsány ve Starém zákoně a od nepaměti proudí na 800 metrů vysokou horu Nebo zástupy poutníků. Na hoře byly odkryty zbytky kostelů ze 4. a 7. století. Na vrcholu je umístěna moderní plastika italského umělce Fantoniho znázorňující symboliku bronzového hada a Ježíšova kříže. Úchvatný je výhled do údolí Jordánu, na Jericho a hory Judské pouště.

Madaba
má dlouhou a zajímavou historii sahající až do roku 1300 př. n. l. V římské době to bylo kvetoucí provinční město, v byzantské době se stalo dokonce sídlem biskupa a zvláště v 6. století se velmi rozmohla výzdoba domů, kostelů a veřejných budov mozaikami. Mnoho z nich bylo odkryto a je součástí sbírek místního muzea. Nejznámější z nich je mozaikový panel znázorňující mapu Svaté země, který tvoří podlahu současného kostela sv. Jiří.
 

Ammán je rušnou dvoumilionovou metropolí a největším jordánským městěm. V biblických dobách byl znám pod názvem Rabbath Ammon, Ptolemajovci ho přejmenovali na Philadelphii. V centru města naleznete stopy po bohaté historii, ale Ammán byl na začátku 20. století pouhou vesnicí. Ammán je město postavené jako Řím na sedmi pahorcích. Naleznete zde výstavné čtvrti, vysoké budovy bank a hotelů, administrativní a nákupní centra stejně luxusní jako v evropských hlavních městech. V samém centru však Ammán nabízí pohled do tradičního života svých obyvatel. 

Navštívíte Citadelu nad městem se stopami několika kulturních vrstev, římské divadlo a ammánské súky.Cena výletu z hotelu od Mrtvého moře v Jordánsku:

při účasti 1 osoby - 290 USD za osobu
při účasti 2 osob - 150 USD na osobu
při účasti 3 osob - 125 USD na osobu
při účasti 4 osob - 110 USD na osobu
při účasti 5 osob - 100 USD na osobu
při účasti 6 osob -   80 USD na osobu

Počet osob musí být uveden již ve smlouvě, výlet se pořádá na objednávku. 

 

V ceně je zahrnuto:
- doprava z hotelu a zpět v klimatizovaném voze
- doprovod anglicky nebo rusky hovořícího místního průvodce (dle objednávky)

V ceně není zahrnuto:
- vstupné  Nebo 2 JOD, Madaba 3 JOD, Ammán 3 JOD
- spropitné pro řidiče a průvodce

 


Aktualizace: 19. 5. 2021 

Cestovní kancelář TILIA
U Hřiště 196/11,
625 00 Brno

Kontakty


Telefon:
530 311 708
Mobil:
602 851 313
E-mail:
tilia@ck-tilia.cz

Další odkazy


 


Copyright © 2022 CK Tilia | Všechna práva vyhrazena | Created by SPWeb s.r.o.