Kláštery Judské pouště, Jericho a křestní místo na Jordánu - Izrael/Palestina

Celodenní výlet z hotelů u Mrtvého moře v Izraeli


Wadi Kelt
Wadi Kelt je údolí sevřené mezi horami Judské pouště nedaleko Jericha. Vede jím úzká silnice, která byla kdysi jedinou cestou mezi Jerichem a Jeruzalémem. Řecký pravoslavný klášter sv. Jiří je jedním z nejstarších v Palestině. V jeho okolí žili mniši již od 3. století v jeskyních, klášter však vyrostl až 5. století. Za vpádů Peršanů r. 614 byl zničen, ale pak byl mnohokrát dobudován a opraven. Jeho poslední podoba je ze začátku 20. století. V klášteře žije dosud několik mnichů.


Deir Hadžla

Klášter sv. Gerasima stojí na místě, kde stávala osada "Křepelka" z byzantské doby. Jméno je napsáno na mozaikové podlaze v Madabě. Podle křesťanské tradice byl klášter postaven v místech, kde se zastavili Josef s Marií, když prchali před Herodem. Klášter byl postaven r. 460 sv. Gerasimem, ale některé prameny udávají, že  sv. Jeronýmem, který žil v Betlémě.


Jericho
Je městem palem v zelené oáze 250 m pod hladinou moře. Jericho je snad nejstarším městem na světě. Město chráněné hradbami tu stálo již kolem roku 7000 př. n. l. Podle Bible dobyla kanaánské město Jozuova vojska někdy kolem roku 1250 př. n. l. Hradby se zhroutily poté, co kněží zatroubili na polnice. Archeologické nálezy sice tuto teorii nepodporují, ale příběh je s městem pevně spojený. Jericho si oblíbil také král Herodes, který si zde v 1. st. př. n. l. nechal vybudovat svůj zimní palác. Jericho je spojeno také s působením Ježíše, který město několikrát navštívil a na hoře nad Jerichem se čtyřicet dnů postil a bojoval s pokušením. Na hoře Pokušení se nachází starý klášter Pokušení dosud obývaný několika mnichy.

 

Kasr al Jahúd

Autentické místo na řece Jordánu, kde byl dle tradice pokřtěn Ježíš. Celá oblast byla však po dlouhá léta po vzniku Státu Izrael vojenským prostorem a přístup poutníků byl povolen pouze ojediněle. Když Jordánsko umožnilo přístup k Jordánu běžným návštěvníkům a otevřelo archeologické naleziště Betanii, vybudoval také Izrael moderní křestní místo u řeky Jordánu, které je nyní hojně navštěvováno.

 

Výlet pořádaný cestovní kanceláří New Zin Tours.
Odjezdy ve středu.
7:30 - 16:00
Výklad v ruském jazyce.
Cena: 70 USD na osobu + vstupné 55 NIS (cca 16 USD)

 

Aktualizace: 18. 8. 2019

Fotogalerie: © Israeli Ministry of Tourism, Dreamstime, Tilia 

Cestovní kancelář TILIA
U Hřiště 196/11,
625 00 Brno

Kontakty


Telefon:
530 311 708
Mobil:
602 851 313
E-mail:
tilia@ck-tilia.cz

Další odkazy


 


Copyright © 2022 CK Tilia | Všechna práva vyhrazena | Created by SPWeb s.r.o.