X
Krásy Izraele, Palestiny a Jordánska 2022

Velký poznávací okruh po nejzajímavějších místech Blízkého východu
s poutavým českým výkladem

 

Termíny:


24. 10. - 02. 11. 2022

 

Cena: 43 900 Kč včetně výletu do Petry

Zájezd je uzavřen. (Další místa na vyžádání)

 

Program:

 

1. den - pondělí

Odlet z Prahy s izraelskou  společností El Al ve 22:00.

 

2. den - úterý

Přílet do Tel Avivu v 02:40. Odbavení na letišti a odjezd autobusem na jih Izraele. Cestou zastávka ve Sde Boker, kde je v přírodním parku nad Wadi Tzin hrob Davida Ben Guriona, prvního ministerského předsedy Státu Izrael. V Avdatu o několik kilometrů dále se můžeme posilnit dobrou kávou a sendviči v Aroma Café a potom se poprvé seznámíme s Nabatejci, kteří zde vybudovali důležitou zastávku na karavanní cestě koření a vůní. Návštěva národního parku Avdat.  Cesta pokračuje ke kráteru Machteš Ramon v Negevské poušti. Tento zvláštní geologický útvar vytvořený erozí přitahuje geology z celého světa. Z pohoří Negevské pouště sjedeme do údolí Arava, kde v kibucu Jotvata ochutnáme nejlepší zmrzinu v Izraeli. Následuje okruh letoviskem Eilatem u Rudého moře. Kolem 16. hodiny překročíme hranice do Jordánského království. V letovisku Akaba se ubytujeme ve 3* hotelu My Hotel nedaleko centra města. Odpočinek, večeře a nocleh v Akabě. Po večeři možnost procházky městem s výkladem průvodce. 

 

3. den - středa

Po snídani v hotelu odjezd do skalního města Petry vytesaného do růžových pískovců tajemným národem Nabatejců. Petra patří právem mezi novodobé divy světa. Podél Kamenů duchů a hrobek vznešených rodin sestoupíme úzkým kaňonem Siq, který sloužil jako posvátná stezka, až k nabatejské Pokladnici. Dále budeme pokračovat ke Královským hrobkám a do chrámového okrsku. Po celodenním programu v Petře se navrátíme do Akaby. Večeře a nocleh. 

 

4. den - čtvrtek

Po snídani návrat do Izraele. Údolím Arava pokračuje cesta až k místům, kde stávala hříšná biblická města Sodoma a Gomora. Příjezd k Mrvému moři, koupání na vybavené pláži. Na pevnost Masada na vysokém útesu vyjedeme kabinovou lanovkou a prohlédneme si rezidenci krále Heroda Velikého, která byla vybudována v 1. st. př. n. l. jako luxusní opevněné a nedobytné sídlo. Masada byla svědkem boje židovských vzbouřenců proti Římanům v r. 73. Odjezd ke Galilejskému jezeru, ubytování v luxusních bungalovech 4* kibucu Degania Bet. Večeře a nocleh.

 

5. den - pátek

Po snídani výjezd na horu Blahoslavenství, místo spojené s působením Ježíše Nazaretského v Galileji. Cesta do Safedu, mystického města v horách Galileje spojeného se žioty a učením známých kabalistů. Návštěva starých synagog a procházka uličkami s uměleckými galeriemi a obchody s judaiky. Odjezd do Nazaretu, významného poutního místa. Prohlídka mariánské baziliky Zvěstování, zajímavé stavby vysvěcené v roce 1969. Okruh Nazaretem kolem dalších památek. Návrat do kibucu, večeře a nocleh.

 

6. den - sobota

Po snídani zastavení na křestním místě v Jardenitu. Prohlídka kostela Rozmnožení chlebů a ryb v Tabgha (Heptapegon) se vzácnými mozaikami z 5. století a kostela Primátu sv. Petra na břehu jezera. Oběd s rybou sv. Petra v restauraci na břehu Galilejského jezera. Odjezd na Golanské výšiny, tajemnou náhorní plošinu vyhaslých vulkánů. Výjezd na horu Bental a výhled na masiv Hermonu a do Sýrie. Návštěva pravoslavného kostela Dvanácti apoštolů v Kafarnaum. Návrat do kibucu, večeře a nocleh.

 

7. den - neděle

Po snídani odjezd do města Akko na pobřeží Středozemního moře, centra křižáckého Jeruzalémského království. Prohlídka středověké johanitské pevnosti objevené náhodně pod nánosy věků. Procházka starým městem. Zastavení v Haifě, výhled na město z hory Karmel a návštěva teras víry Bahá´i, největší turisitcké atrakce Haify. Cesta do Tel Avivu, okruh po bulvárech města, které jsou známé svou funkcionalistickou meziválečnou architekturou. Zastávka v  Jaffě, snad nejstarším přístavu světa. Procházka jeho historickou částí po stopách příběhů a legend. Odjezd do Betléma, ubytování v hotelu White Diamond 3*. Večeře a nocleh.

 

8. den - pondělí

Po snídani odjezd do Hebronu, návštěva hrobek Patriarchů, kde je pohřben praotec Abrahám s ženou Sárou, Izák a Rebeka a Jákob a Lea. Místo je svaté jak pro židy, tak pro muslimy. Na zpáteční cestě zastavení v Herodionu, pevnosti a paláci, vystavěném králem Herodem Velikým. V roce 2008 se na Herodionu našla domnělá Herodova hrobka. Návrat do Betléma, procházka starým městem do chrámu Narození Páně, dále navštívíme kostel svaté Kateřiny a Mléčnou jeskyni. Po večeři fakultativně okruh večerním Jeruzalémem podél nejznámějších památek a hradeb města. Nocleh v Betlémě.

 

9. den - úterý

Snídaně, odjezd do Jeruzaléma, výhled na město z vrcholu Olivové hory. Dále pak Getsemanská zahrada s chrámem Všech národů a hrob Panny Marie. Podél zastavení Křížové cesty budeme pokračovat asž do chrámu Božího hrobu, který si důkladně prohlédneme. Volno v Křesťanské čtvrti na nákupy koření a suvenýrů. Přes Židovskou čtvrť a byzantské Cardo přejdeme na Sion, kde navštívíme místnost Poslední večeře Páně a symbolický hrob krále Davida. Návrat do Betléma, večeře a nocleh.

 

10. den - středa

Snídaně, odjezd do Jeruzaléma, návštěva Chrámové hory s mešitou al Aksa a Dómem na skále, Západní zeď (Zeď nářků), poslední pozůstatek židovského chrámu. Odjezd do Jericha, nejstaršího a nejníže položeného města naší planety. Cesta na letiště, odlet z Izraele v 17:55, přílet do Prahy ve 21:00.

 

 

Cena: 43 900 Kč 

Sleva: 1000 Kč pro rezervace do 31. 7. 2022

Cena aktualizována dne  10. 4. 2022 *

* Cena zájezdu byla zvýšena neboť se zvýšily ceny služeb jak v Jordánsku, tak v Izraeli o 20 až 26 %.  Smlouvy o zájezdu, které byly uzavřeny v předchozím období za ceny platné v roce 2019, budou zrušeny, zaplacené zálohy vráceny klientům, neboť cena zájezdu se zvýšila o více než 8 %. Nové smlouvy budou v případě zájmu sjednány za nových podmínek. 

 

 V ceně je zahrnuto: 

 • letecká doprava Praha - Tel Aviv - Praha včetně poplatků a tax
 • zavazadlo 23 kg, příruční zavazadlo 8 kg
 • autokarová doprava v Izraeli a Jordánsku
 • 8 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v hotelích kategorie 3* a 4*
 • polopenze (snídaně a večeře)
 • oběd s rybou sv. Petra u Galilejského jezera
 • vstupné uvedené v programu
 • hraniční poplatky v Izraeli a Jordánsku
 • jordánské vstupní vízum
 • doprovod českého odborného průvodce již z Prahy (Ludmila Tvrdoňová), doprovod místních průvodců dle zákona
 • pojištění klienta proti úpadku cestovní kanceláře

 

V ceně není zahrnuto:

 • obědy (se zastávkami na oběd je v programu počítáno)
 • nápoje po večeři v hotelích
 • spropitné ve výši 35 EUR na osobu (vybírá se na místě)
 • příplatek za jednolůžkový pokoj  8 500 Kč
 • cestovní pojištění dle aktuální potřeby a nabídky. Rádi nabídneme pojištění Uniqa pro všechny příležitosti
 • PCR testy, pokud budou vyžadovány

 

Další důležité informace:

 • výklad v českém jazyce během celého zájezdu
 • velikost skupiny maximálně 33 osob
 • zájezd vzhledem ke svému charakteru není vhodný pro osoby, které nezvládnou bez pomoci výstup z autobusu a nástup do autobusu,  nemohou překonávat schody a mají problémy s delší chůzí.  Pro běžného turistu je však zájezd naprosto pohodový.
 • pořadí navštívených míst může být upraveno dle aktuální situace

 

Fakultativně lze na místě zakoupit:

 • panoramatický okruh večerním Jeruzalémem: 25 EUR


  Pokud cestujete sami a nechcete platit příplatek za jednolůžkový pokoj, budeme Vám hledat spolucestující(ho).

 

Aktualizace: 14. 7. 2022

POŘADATELEM ZÁJEZDU JE CESTOVNÍ KANCELÁŘ LUDMILA TVRDOŇOVÁ - TILIA, IČO 46949739

 

 Foto v galerii: © Dreamstime com, CK Tilia, Ing. Radomír Polcar 

Cestovní kancelář TILIA
U Hřiště 196/11,
625 00 Brno

Kontakty


Telefon:
530 311 708
Mobil:
602 851 313, 602 627 290
E-mail:
tilia@ck-tilia.cz

Další odkazy


 


Copyright © 2022 CK Tilia | Všechna práva vyhrazena | Created by SPWeb s.r.o.