Krásy Izraele, Palestiny a Jordánska 2021 - ZRUŠENO


Velký okruh po nejzajímavějších místech Blízkého východu
s poutavým českým výkladem

Termíny:

11. 10. - 20. 10. 2021

25. 10. -  03. 11. 2021

 

Cena: 36 900 Kč včetně výletu do Petry

 

Zájezd byl kvůli přísným podmínkám vstupu do Izraele zrušen. 
Vstup je umožněn pouze plně očkovaným osobám, od posledního očkování nesmí uplynout více než 6 měsíců. Pokud je doba delší, je nutná třetí dávka očkování. (V ČR zatím těžko realizovatelné).
Před cestou nutný PCR test, další PCR test a serologický test je povinný na letišti v Tel Avivu (cena cca 65 USD). 
Není jasné, zda je možné překročení hranic do Jordánska a hlavně návrat zpět z Jordánska do Izraele bez dalších testů.

Program:

1. den - pondělí

Odlet z Prahy se společností El Al   ve 22:15.

 

2. den - úterý

Přílet do Tel Avivu v 03:05. Odjezd na jih Izraele. Cestou uděláme zastávku ve Sde Boker, kde je v přírodním parku nad Wadi Tzin hrob Davida Ben Guriona a jeho ženy. Cesta pokračuje ke kráteru Machteš Ramon v Negevské poušti. V kibucu Jotvata v údolí Arava  ochutnáme nejlepší izraelskou zmrzlinu. Následuje okruh izraelským letoviskem Eilatem. Kolem 13:00 překročíme hranice do Jordánského království.  V letovisku Akaba u Rudého moře se ubytujeme v 3* hotelu My Hotel nedaleko centra města.  Odpočinek,  večeře a nocleh v Akabě. Po večeři možnost procházky městem s průvodcem.

 

3. den - středa

Po snídani v hotelu odjezd do skalního města Petry vytesaného do růžových pískovců tajemným národem Nabatejců. Petra patří právem mezi novodobé divy světa. Podél Kamenů duchů a hrobek vznešených rodin sestoupíme úzkým kaňonem Siq, který sloužil jako posvátná stezka, až k nabatejské Pokladnici a budeme pokračovat ke Královským hrobkám a do chrámového okrsku.  Po celodenním programu v Petře se navrátíme do Akaby. Večeře a nocleh  v hotelu.

 

4. den - čtvrtek

Po snídani  návrat do Izraele.  Údolím Arava pokračuje cesta až k místům, kde stávala hříšná biblická města Sodoma a Gomora. Příjezd k Mrtvému moři. Koupání  na vybavené pláži.  Na pevnost Masada na vysokém útesu vyjedeme kabinovou lanovkou a prohlédneme si rezidenci  krále Heroda Velikého, která byla vybudována v 1. st. př. n. l. jako luxusní opevněné a nedobytné sídlo. Pevnost byla svědkem boje židovských vzbouřenců proti Římanům v  r. 73. Odjezd ke Galilejskému jezeru, ubytování v hotelu Ohalo Manor v kibucu Kinneret. Večeře a nocleh.

 

5. den - pátek

Po snídani výjezd na horu Blahoslavenství, místo spojené s působením Ježíše Nazaretského v Galileji.   Cesta do Safedu , mystického města v horách Galileje spojeného se životy a učením známých  kabalistů. Návštěva starých synagog a procházka uličkami s uměleckými galeriemi a obchody s judaiky. Odjezd do Nazaretu, významného poutního místa. Prohlídka mariánské baziliky Zvěstování, zajímavé stavby vysvěcené v roce 1969 a okruh Nazaretem kolem dalších památek. Návrat do hotelu,   večeře a nocleh.

 

6. den - sobota

Po snídani zastavení na křestním místě v Jardenitu.  Prohlídka kostela Rozmnožení chlebů a ryb v Tabgha se vzácnými mozaikami z  5. století  a kostela Primátu sv. Petra na břehu jezera. Oběd s rybou sv. Petra v restauraci na břehu Galilejského  jezera . Odjezd na Golanské výšiny, tajemnou náhorní plošinu vyhaslých vulkánů.  Výjezd na horu Bental a výhled na masiv Hermonu a do Sýrie.  Návštěva pravoslavného kostela Dvanácti apoštolů v Kafarnaum.  Návrat do hotelu, večeře a nocleh.

 

7. den - neděle

Po snídani  odjezd do města Akko na pobřeží Středozemního moře, kdysi centra křižáckého Jeruzalémského království.  Prohlídka středověké johanitské pevnosti objevené náhodně pod nánosy věků a procházka Starým městem.   Zastavení v Haifě, výhled na město z hory Karmel  a návštěva teras víry Bahá´i, největší turistické atrakce Haify.  Cesta do Tel Avivu, okruh po bulvárech města, které jsou známé svou funkcionalistickou meziválečnou architekturou. Zastávka v Jaffo, snad nejstarším přístavu světa. Procházka jeho historickou částí po stopách příběhů a legend. Odjezd do Betléma, ubytování v  hotelu White Diamond   3* v Betlémě.  Večeře a nocleh.

 

8. den - pondělí

Po snídaní  odjezd do Hebronu, hrobky Patriarchů, kde je pohřben praotec Abrahám s ženou Sárou, Izák a Rebeka a Jákob a Lea.   Na zpáteční cestě zastavení v Herodionu, pevnosti a paláci, vystavěném králem Herodem Velikým. V roce 2008 se na Herodionu našla domnělá Herodova hrobka.  Návštěva památníku holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě.  Návrat do Betléma, procházka starým městem do chrámu Zrození Páně,  kostel svaté Kateřiny, Mléčná jeskyně .  Po večeři  fakultativně dvouhodinový okruh  večerním Jeruzalémem podél nejznámějších památek a hradeb města.  Nocleh v Betlémě.

 

9. den - úterý

Po snídani odjezd na Olivovou horu, výhled na Jeruzalém.  Dále pak Getsemanská zahrada s chrámem Všech národů a hrob Panny Marie. Autobusem přejedeme k Herodově bráně a podél  zastavení Křížové cesty budeme pokračovat až do chrámu Božího hrobu, který si důkladně prohlédneme.  Volno v Křesťanské čtvrti na nákupy koření a suvenýrů. Přes Židovskou  čtvrť a byzantské Cardo  přejdeme  na Sion, kde navštívíme místnost Poslední večeře Páně a symbolický hrob krále Davida.    Návrat do Betléma, večeře a nocleh.

 

10. den - středa

Po snídani odjezd do Jeruzaléma, návštěva Chrámové hory s mešitou al Aksa a Dómem na skále. Západní zeď (Zeď nářků), nejsvatější místo judaismu, poslední pozůstatek židovského Chrámu.  Odjezd do Jericha, nejstaršího a nejníže položeného města naší planety. Okruh městem, zastavení u hory Karantal. Cesta na letiště , odlet  z Izraele v 17:55,  přílet do Prahy ve 21:00.

 

Cena: 36 900 Kč 

 

 

 V ceně je zahrnuto: 

 • letecká doprava Praha - Tel Aviv - Praha včetně poplatků a tax
 • zavazadlo 23 kg, příruční zavazadlo 8 kg
 • autokarová doprava v Izraeli a Jordánsku
 • 8 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v hotelích kategorie 3*
 • polopenze (snídaně a večeře)
 • oběd s rybou sv. Petra u Galilejského jezera
 • vstupné uvedené v programu
 • hraniční poplatky v Izraeli a Jordánsku
 • jordánské vstupní vízum
 • doprovod českého odborného průvodce již z Prahy, doprovod místního průvodce dle zákona
 • pojištění klienta proti úpadku cestovní kanceláře

 

V ceně není zahrnuto:

 • obědy (se zastávkami na oběd je v programu počítáno)
 • nápoje po večeři v hotelích
 • spropitné ve výši 35 EUR na osobu (vybírá se na místě)
 • příplatek za jednolůžkový pokoj  8 500 Kč
 • cestovní pojištění České pojišťovny TURISTA 860 Kč nebo pojišťovny UNIQA K6S za 471 Kč. U pojištění K6S je možno uzavřít doplňkové pojištění na  Covid za 393 Kč na celý zájezd.  Rozsah pojištění k nahlédnutí zde.

 

Další důležité informace:

 • výklad v českém jazyce během celého zájezdu
 • velikost skupiny maximálně 33 osob
 • zájezd vzhledem ke svému charakteru není vhodný pro osoby, které nezvládnou bez pomoci výstup z autobusu a nástup do autobusu,  nemohou překonávat schody a mají problémy s delší chůzí.  Pro běžného turistu je však zájezd naprosto pohodový.
 • pořadí navštívených míst může být upraveno dle aktuální situace

 

Fakultativně lze na místě zakoupit:

 • panoramatický okruh večerním Jeruzalémem: 25 EUR


  Pokud cestujete sami a nechcete platit příplatek za jednolůžkový pokoj, budeme Vám hledat spolucestující(ho).

 

Aktualizace: 25. 5. 2021

POŘADATELEM ZÁJEZDU JE CESTOVNÍ KANCELÁŘ LUDMILA TVRDOŇOVÁ - TILIA, IČO 46949739


Přečtěte si také naše články o Izraeli a Palestině (autorka Ludmila Tvrdoňová, průvodkyně zájezdu):


Safed, mystické město v horách Izraele

Jeruzalém - unikátní hradby

Galilejské jezero

Mrtvé moře - živé moře

Pevnost Masada nad Mrtvým mořem

Prastaré Jericho

Golanské výšiny - oči Izraele

Betlém - město s bohatou biblickou tradicí

Izraelský národní park Bet Guvrin-Maresha zařazen na seznam kulturního dědictví UNESCO

Jordán - řeka spásy

Beit Še´arím - starověká židovská nekropole

Ostrůvek Rakouska v centru Jeruzaléma Fotogalerie: © CK TILIA, Jana Alarid, Israeli Ministry of Tourism, Ing. Petr Mikovec

 

 Fotogalerie

Cestovní kancelář TILIA
U Hřiště 196/11,
625 00 Brno

Kontakty


Telefon:
530 311 708
Mobil:
602 851 313, 602 627 290
E-mail:
tilia@ck-tilia.cz

Další odkazy


 


Copyright © 2021 CK Tilia | Všechna práva vyhrazena | Created by SPWeb s.r.o.